Lær mer om statistikk på nettbasert kurs

Statistikk høres kanskje tørt og kjedelig ut, men det er samtidig veldig nyttig å kunne. Man kan ofte ha bruk for statistikk i hverdagen! Hva er statistikk? Statistikk kan defineres som et vitenskapsområde med fokus på presentasjon og innsamling. Data som samles inn benyttes gjerne til analyse, og danner ofte grunnlaget for beslutninger. Data som … Les mer