Lær mer om statistikk på nettbasert kurs

Statistikk høres kanskje tørt og kjedelig ut, men det er samtidig veldig nyttig å kunne. Man kan ofte ha bruk for statistikk i hverdagen!

Hva er statistikk?

Statistikk kan defineres som et vitenskapsområde med fokus på presentasjon og innsamling. Data som samles inn benyttes gjerne til analyse, og danner ofte grunnlaget for beslutninger.

Data som samles inn hentes ofte fra enkeltpersoner, selskaper, observasjoner eller andre elementer. Man skiller ofte mellom beskrivende statistikk og teoretisk statistikk.

Beskrivende statistikk inkluderer systematiske beskrivelser av sammensetninger og størrelser innad i en populasjon. Slik statistikk analyseres gjerne ved hjelp av grafer, tabeller og diverse tallmål.

Teoretisk statistikk omfatter sannsynlighetsteori og beskrivende statistikk. Dette er gjerne aktuelt når du skal beregne sannsynligheten for at noe inntreffer – for eksempel sannsynligheten for at et fotballag vinner en kamp.

Når har du behov for statistikk?

Statistikk er interessant for de fleste av oss. Lurer du kanskje på hva som er gjennomsnittslønnen i yrket ditt, eller hvor mange som arbeider i helsevesenet i kommunen din? Slike data kan innhentes hos Statistisk Sentralbyrå (SSB).

SSB står bak all offisiell statistikk i Norge, og beregner statistikk på mange ulike områder. Her er noen områder hvor SSB jevnlig utfører statistiske beregninger:

  • Økonomi
  • Utdanning
  • Befolkning
  • Immigrasjon
  • Finansmarkedet
  • Politiske valg
  • Prisutvikling

Som du ser kan statistikk være aktuelt på mange områder. Ved hjelp av statistikk kan du blant annet finne ut hvor mange som har stemmerett i Norge, og hvor mange førstegangsstemmere det er ved ulike valg.

Statistikk er også nyttig når du skal beregne sannsynligheten for hvorvidt noe vil inntreffe. Hva er sjansen for at laget du tipper på vinner Eliteserien? Hvor stor sjanse er det for at laget rykker ned? Driver du med betting, er statistikk veldig nyttig å kunne.

Hva lærer du på et kurs i statistikk?

Det finnes en rekke kurs som kan gi deg grunnleggende kunnskap om statistikk. Det finnes også mer avanserte kurs for deg som ønsker mer kompetanse innen ulike grener av statistikk.

På et statistisk grunnkurs vil du typisk kunne lære mer om grunnleggende sannsynlighetsberegning, hypotesetesting og analyse av data. Du vil lære mer om grafer og funksjoner, stikkprøver og spredningsmål, for å nevne noe.

Det finnes flere kurs online du kan ta. Ved å ta et nettbasert kurs i statistikk kan du få mer fleksibilitet, samtidig som kvaliteten og læringsutbyttet blir det samme som på et kurs med fysisk oppmøte.

Nettstudier har blitt veldig populært de siste årene, og passer dessuten perfekt når du ønsker å ta et kurs ved siden av jobb eller studier. Du kan ta kurset akkurat når det passer deg, og får oppfølgning underveis.

Lær mer om statistikk

Dersom du ønsker å lære mer om statistikk, anbefaler vi deg å sjekke ut et online kurs. Få grunnleggende eller mer avansert kunnskap om statistikk på 1-2-3.

Registrer deg allerede i dag!